Gima-Ha Norway


Start KARATE > KATA > Heian Nidan
Monday, 19 November 2018
Hauptmenü
Hajime!
tekki1_150x150.gif
Visitor Counter
Today9
This week9
This month291
All33760
Powered by Kubik-Rubik.de
Heian Nidan PDF Print E-mail
Written by Andreas   
Saturday, 24 November 2012 20:49

Heian Nidan

- shizentai i heiko dachi (normal / avslappet, føtter i skulder breddes avstand)

- rei: i heisoku dachi (føtter sammen) ”oss” (hilse, bukk)

- yoi: heiko dachi (våken / klar til kamp, føtter i skulder breddes avstand)

- si kata s navn ”Heian Nidan”

- hajime (start)

1  Flytte venstre foten til venstre i kokutso dachi, jodan blokk mot venstre med armryggen (venstre hånd)

Jodan blokk med venstre hånd og ura zuki med høyre hånd

3  Motangrep med tetsui (venstre hånd)

heian2_1-3a 

4  Dreiing i stans mot høyre, jodan blokk med Armryggen (høyre hånd)

5  Jodan blokk med høyre hånd og ura zuki med venstre hånd

6  og motangrep med tetsui (høyre hånd)

heian2_4-6a 

Flytte venstre fot litt frem (under kroppen), hele vekt på venstre foten, høyre foten klar til spark.. Heian2_7a

7  Blokk uraken uchi med høyre armryggen bakover (mot høyre), samtidig angrep med yoko geri keage (med høyre fot)

8  Snu frem igjen (mot hovedretningen), sett høyre foten bak i kokutsu dachi med fumikomi (spark nedover, knekk foten), samtidig blokkere frem med Shuto Uke (kniv-hånd-blokk med venstre hånd, venstre foten er frem)

9  En skritt frem i kokutsu dachi med shuto uke (med høyre hånd)

10  En skritt frem i kokutsu dachi med shuto uke (med venstre hånd)

11  En skritt frem i zenkutsu dachi, underveis blokk med åpen venstre hånd mot oi zuki chudan og motangrep med nukite KIAI !

12  stor dreiing på høyre fot om 270°(over ryggen) til venstre, i kokutso Heian2_11adachi (bakoverstilling) blokk med shuto uke (med venstre arm, venstre fot frem, som slutten i kata heian shodan)

13  den neste skritt frem går 45° mot høyre, blokk med shuto uke (med høyre arm, høyre fot frem)

heian1_18 

14  stor dreiing på venstre fot om 135° til høyre,  blokk med shuto uke (med høyre arm, høyre fot frem)

15  den neste skritt frem går 45° mot venstre, blokk med shuto uke (med venstre arm, venstre fot frem)

16  Flytte venstre foten til venstre og snu til venstre i zenkutsu dachi (mot hovedretningen) og blokk underveis med gedan blokk og fortsette til gyaku uchi uke chudan (med høyre hånd, gyaku = motsatt side = blokk med høyre hånd, venstre foten frem)

17  En skritt frem med mae geri (med høyre fot)

18  Ved ”landing” slag med gyaku zuki chudan (motsatt side, slag med venstre hånd, høyre fot frem)

19  Bytte hånd og blokk med gyaku uchi uke (venstre)

20  En skritt frem med mae geri (med venstre fot)Heian2_24a

21  Ved ”landing” slag med gyaku zuki chudan (motsatt side, slag med høyre hånd, venstre fot frem)

22  En skritt frem med morote uchi uke (dobbelt blokk, uchi uke med høyre hånd, venstre hånd støtter høyre arm, høyre fot frem)

23  stor dreiing på høyre fot om 270°(over ryggen) til venstre med gedan barrai (med venstre arm, venstre fot frem)

24  Snu 45° mot høyre med age uke (høyre hånd, høyre fot er frem)

25  stor dreiing på venstre fot om 135° til høyre,  blokk med gedan barrai (med høyre arm, høyre fot frem)

26  Snu 45° mot venstre med age uke (venstre hånd, venstre fot er frem)         KIAI !

- yame: (fortsatt våken) trekk venstre foten tilbake og snu frem,

heiko dachi (fortsatt våken, føtter i skulder breddes avstand)

- rei: i heisoku dachi (føtter sammen) ”oss” (hilse, bukk)

- shizentai i heiko dachi (normal / avslappet, føtter i skulder breddes avstand) ferdig.

heian2_n 

 


Kata HEIAN NIDAN

Pga. fredelig karakter av karate starter ingen kata med en angrep.

”Heian” det har vært navn til en lang fredelig tid. ”Nidan” = nr. 2

- skritt 1 – 10 og 12 - 15 i kokutsu dachi

- skritt 11 og 16 - 26 i zenkutsu dachi

- å lære seg å benytte / snu hofte ved gyaku teknikk

- å lære seg stilling zenkutso dachi og kokutso dachi

- å holde oversikt og snu seg på forskjellig måte (etter situasjon)

- å lære seg forskjellig forsvar mot spark og forskjellige slag

Last ned denne skjema av Heian Nidan her.

Last ned video av Heian Nidan (24 MB) eller video av Bunkai Heian Nidan (60 MB) her.

Last Updated on Sunday, 02 December 2012 14:12